stresNoi cercetări realizate de Universitatea Liverpool sugerează că, contrar opiniei generale, poate să fie bine să te simţi rău la locul de muncă, în timp ce senzaţia de bine la locul de muncă poate duce, de asemenea, la rezultate negative.

Într-un număr special publicat în „Human Relations” 2014, Dr. Dirk Lindebaum din comisa de management a Universităţii a solicitat contnuarea cercetărilor pentru a explora rolul emoţiilor la locul de muncă.

Ei au descoperit că presupunerea foarte răspândită că pozitivitatea la locul de muncă produce rezultate pozitive, în timp ce emoţiile negative duc la rezultate negative, poate avea nevoie de reconsiderare. Acest lucru este din cauza faptului că pentru această ipoteză nu s-au luat în considerare diferenţele care există între contextele de muncă şi care influenţează rezultatele.

Furia

De exemplu, furia nu duce întotdeauna la rezultate negative. Ea poate fi motiva pe cineva să ia măsuri pentru corectarea unor situaţii necorespunzătoare. Un angajat, de exemplu, ar putea exprima furia constructiv după ce un manager a tratat un coleg în mod nedrept. Deci există cazuri în care furia poate fi considerată o forţă a binelui atunci când este motivată de încălcărea  standardelor morale. În astfel de cazuri, furia poate să fie utilă pentru a preveni aceste acte de nedreptate să se repete în viitor.

De asemenea, să fii prea pozitiv sau mereu pozitiv la locul de muncă, nu conduce în mod necesar la o mai mare bunăstare şi o mai mare productivitate, ci poate genera automulţumire nejustificată şi superficialitate.  Un exemplu în acest sens este cel prezentat într-un articol al aceleiaşi reviste care constată că în situaţii de echipă, negativitatea poate afecta într-un mod constructiv dinamica acesteia. Negativitatea generează mai puţin consens şi prin urmare, consuce la o mai mare dezbatere de idei în cadrul echipei care îmbunătăţeşte efacitatea.

O contradicţie interesantă este identificată într-un alt studiu al problemelor speciale. Aici oamenii obţin satisfacţie din a face „bine” în contextul liniilor de asistenţă prin acordarea de sprijin pentru oameni aflaţi în suferinţă emoţională. Cu toate acestea, ei sunt afectaţi într-un mod negativ de linia lor de muncă ca urmare a feririi persoanelor în situaţii sociale (de exemplu, deoarece aceştia ar putea prinde subtilitatea emoţională şi să o atribuie profesiei de asistent)

Rezultate pozitive

Expertul în Management al Universităţii Lierpol, Dr. Lindebaum, a declarat: „Rezultatele studiilor publicate în acest număr special contestă ipoteza larg răspândită că la locul de muncă emoţiile pozitive generează un rezultat pozitiv şi viceversa.”

Resurse bibliografice:

D. Lindebaum, P. J. Jordan. When it can be good to feel bad and bad to feel good: Exploring asymmetries in workplace emotional outcomesHuman Relations, 2014; DOI: 10.1177/0018726714535824